Villkor

Villkor

Taco Fiesta Caterings Villkor för Cateringbeställning

Dessa villkor reglerar beställningar hos Taco Fiesta Catering och gäller när de har blivit bekräftade via beställningsbekräftelsen eller om det på något annat sätt har överenskommits mellan parterna att dessa allmänna villkor ska vara bindande.

Beställning och Bekräftelse

Beställningar kan göras muntligen eller skriftligen. Vi kommer alltid att skriftligt bekräfta mottagandet av din beställning. För att säkerställa korrekta detaljer, vänligen dubbelkolla din bekräftelse.

Offert

Offerten gäller endast för angivet datum och uppgivet antal gäster. Offerten är giltig i 30 dagar om inte annat överenskommits.

Särskilda Önskemål vid Beställning (t.ex., Allergier)

Om du har särskilda önskemål vid din beställning, som allergier eller specialkost, ber vi dig att meddela detta vid beställningstillfället. För att kunna tillgodose dina behov behöver vi detaljer om vilka råvaror eller produkter (inklusive eventuella korsallergier) du är allergisk mot. För att säkerställa korrekt leverans till rätt person, behöver vi även för- och efternamn samt telefonnummer för eventuell kontakt. Specialkostönskemål bör skickas skriftligt senast 7 dagar före leverans.

Avbokningsvillkor för Taco Fiesta Catering

Vår målsättning är att erbjuda dig den bästa möjliga cateringupplevelsen. För att säkerställa smidig planering och inköp av råvaror, har vi följande avbokningspolicy:
Avbokning 48 timmar innan leveranstid: Om du avbokar din cateringbeställning 48 timmar eller mindre före det planerade leverans- eller hämtningstidpunkten kommer en avbokningsavgift på 50% av den totala beställningssumman att gälla. Detta beror på att vi redan har påbörjat förberedelser och inköp för din order.

Ombokning

Istället för en avbokningsavgift kan vi erbjuda dig möjligheten att omboka din cateringbeställning till ett annat lämpligt tillfälle. Detta måste ske inom en rimlig tidsram och i samråd med vårt team.

Prisändringar och Justeringar

Vi förbehåller oss rätten att göra prisändringar i händelse av råvarubrist, skatteförändringar eller andra omständigheter som ligger utanför vår kontroll. I sådana fall kommer vi omedelbart informera dig om förändringen och diskutera alternativ, såsom utbyte av råvaror eller rätter.

Betalning

Beställaren ansvarar för alla kostnader enligt beställningen. Betalningsvillkor fastställs genom överenskommelse. Om du är en privatperson kommer 100% förskottsbetalning att krävas om inte annat har avtalats. Företagskunder erbjuds fakturering efter sedvanlig kreditprövning, med möjlig förskottsfakturering. Betalning av faktura ska ske inom 10 dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning är vi berättigade att debitera dröjsmålsränta enligt gällande referensränta med en påslag av åtta procentenheter. För större arrangemang gäller särskilda betalningsvillkor som anges i din bekräftelse.

Leverans

Taco Fiesta Catering erbjuder leverans av mat och hyrgods under vardagar mot ersättning samt efter överenskommelse även under helger. Leveransavgifter varierar beroende på avstånd, tidpunkt, veckodag och volym. För leverans till lokaler utan hiss eller där extra arbete krävs, kan det tillkomma kostnader för lastning och lossning. Eventuella kostnader för utebliven eller felaktig hantering av returgods kommer att debiteras. Returer hämtas normalt upp följande vardag mellan 08.00-17.00 om inget annat har överenskommit.

Force Majeure

Vid oförutsedda händelser som strejk, lockout, eldsvåda, explosion, krig eller liknande krigstillstånd, samt väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter som ligger utanför vår kontroll, förbehåller vi oss rätten att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd.

Call Now Button